Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej powstało 23 czerwca 2006 r. wraz z otwarciem ekspozycji w kapitularzu katedralnym, prezentującej zabytki znalezione na strychu krużganków. Formalnie powołane zostało do życia przez Radę Miejską w Kamieniu Pomorskim 26 czerwca 2009 r. Siedzibą Muzeum jest, oddany do użytku w 2015 r., budynek znajdujący się na tzw. Kwartale Dominikańskim w bliskim sąsiedztwie Osiedla Katedralnego. W 2021 r. otwarta została wystawa multimedialna "Kamieński kondensator - dziedzictwo światowego odkrycia Ewalda Georga von Kleista" dziekana kamieńskiej kapituły katedralnej i odkrywcy zasady działania kondensatora elektrycznego. Ekspozycja ta jest prezentowana w zabytkowym, pochodzącym z II połowy XVII w., dworze dziekana (zwanym dworem Kleista) zlokalizowanym na Osiedlu Katedralnym oraz na parterze głównej siedziby Muzeum.